Bengtsböle idrottsplats

Bengtsböle IP har följande:

  • Gräsplan 100 x 64 meter

  • Sandplan 100 x 60 meter

  • Höjd-, längd- och trestegsbanor 

  • Kul- och diskusring 

  • Spjutbana 

  • Löparbanor 8 st, 110 meter med häckar 

  • Servicehus med fyra omklädningsrum, domarrum, kiosk och förrådsutrymmen

  • Läktare för ca 100 personer

  • Beachvolleyplan

  • Friidrottsredskap

Priser inklusive moms 10% (fr.o.m. 1.1.2023)

Vardagar före kl. 18 

Vardagar efter kl. 18,
lö & sö samt helg

Match/tävling
(oavsett dag)
Hela anläggningen (sandplan, gräsplan och allvädersbanor och alla omklädningsrum) 61,00*

94,00*

236,00**

Gräsplan 1/1

36,00*

56,00* 193,00**
Gräsplan 1/2 18,00* 29,00*

97,00**

Sandplan 1/1 26,00*

40,00*

 
Sandplan 1/2 13,00* 20,00*  
Friidrottsanläggning (allvädersbanor och gräs eller sandplan) 21,00* 34,00*

160,00**

Omklädningsrum med bastu 28,00 28,00 28,00
Omklädningsrum utan bastu 22,00 22,00 22,00
För kommersiella ändamål och större arrangemang Enligt offert Enligt offert Enligt offert

* hemortsförenings avgiftsreducering för juniorer (<18år) 100%, för seniorer 50%

** hemortsförenings avgiftsreducering 100%

I matchhyran ingår två omklädningsrum samt omklädningsrum för domare (gäller inte då hela anläggningen hyrs).

Kontakt

Simon Rosenberg
Fritidsledare