Ansökan

Alla barn har rätt till barnomsorg från ingången av den kalendermånad barnet fyller nio månader tills dess att läroplikten inleds. Barnet har dock inte rätt att nyttja sin barnomsorgsplats under den tid föräldrapenning utbetalas till vårdnadshavare.

Rätten till dagverksamhet gäller i den utsträckning det är förenligt med det enskilda barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller 200 timmar per månad.

Om du som vårdnadshavare lyfter hemvårdsstöd och erhåller syskontillägg till hemvårdsstödet finns dock begränsningar. Barnet har endast rätt att nyttja en halvtidsplats om barnet fyllt tre år och barn under tre år har inte rätt till barnomsorg.

Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi tyvärr inte alltid tillgodose dessa önskemål. Observera att då barnet flyttas från småbarnsavdelningen (0-3 år) till storavdelningen (3-6 år) kan det bli placerat vid något av kommunens övriga daghem, beroende på platstillgänglighet.

Daghemmens öppettider är kl. 7.00-17.00 (enligt överenskommelse till kl. 17.30).

Ansökningstid

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du på grund av arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn och platsbyten, detta annonseras under våren.

Heltids- eller deltidsplats

Lemland erbjuder både heltids- och deltidsplatser. För en deltidsplats är utjämningsperioden en kalendermånad. Det finns möjlighet att välja:

  • 60 % (upp till 25 timmar per vecka)
  • 80 % (upp till 36 timmar per vecka)
  • 100 % (upp till 50 timmar per vecka)

Klicka här för information om skiftesbarnomsorg.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser på våren. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom annonserad period, och som behöver öppna sin plats i augusti – september ges om möjligt inom juni månad. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslutet så snart som möjligt.

Använd gärna mina e-tjänster för ansökan eller blanketten som lämnas till:

Lemlands kommun/ barnomsorgen
Kommunrundan 7, 22610 Lemland

Frågor om plats besvaras av barnomsorgsledaren.

Kontakt

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)