Ansökan

När du som vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har ditt barn rätt till barnomsorg. Är barnet över tre år har ni rätt till barnomsorg 25 timmar i veckan, även om du som vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig med yngre syskon.

Då ditt barn är under tre år har ditt barn rätt till barnomsorg under den tid som moderskapspenningen för ett yngre syskon betalas ut, men däremot inte under den tid som du är föräldra-/vårdledig.

Alla barn som enligt lagen är berättigad till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats, antingen på daghem eller i gruppfamiljedaghem. Som förälder kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi inte alltid tillgodose önskemål om barnomsorg vid en särskild enhet.

Ansökningstid

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du p.g.a arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn och platsbyten. Om detta annonseras under februari i tidning och här på hemsidan.
För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inom mars månad lämnar in en ny ansökan om fritidshemsplats.

Heltids- eller deltidsplats

Lemland erbjuder både heltids- och deltidsplatser. För en deltidsplats är utjämningsperioden en kalendermånad.
Det finns möjlighet att välja

  • 60%: upp till 25 timmar per vecka
  • 80%: upp till 36 timmar per vecka
  • 100%: upp till 50 timmar per vecka

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under februari månad. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom den här perioden, och som behöver öppna sin plats i augusti – september ges om möjligt inom maj månad. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslutet så snart som möjligt. 

Använd gärna vår tjänst mina e-tjänster för ansökan det går också att göra ansökan på blankett som lämnas till

Socialkansliet i Kommungården,
Kommunrundan 7, 22610 Lemland

Frågor om plats besvaras av barnomsorgsledaden.

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax