Ansökan

Alla barn har rätt till barnomsorg från ingången av den kalendermånad barnet fyller nio månader tills dess att läroplikten inleds. Barnet har dock inte rätt att nyttja sin barnomsorgsplats under den tid föräldrapenning utbetalas till vårdnadshavare.

Rätten till dagverksamhet gäller i den utsträckning det är förenligt med det enskilda barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller 200 timmar per månad.

Om du som vårdnadshavare lyfter hemvårdsstöd och erhåller syskontillägg till hemvårdsstödet finns dock begränsningar. Barnet har endast rätt att nyttja en halvtidsplats om barnet fyllt tre år och barn under tre år har inte rätt till barnomsorg.

Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi tyvärr inte alltid tillgodose dessa önskemål. Observera att då barnet flyttas från småbarnsavdelningen (0-3 år) till storavdelningen (3-6 år) kan det bli placerat vid något av kommunens övriga daghem, beroende på platstillgänglighet.

Daghemmens öppettider är kl. 7.00-17.00 (enligt överenskommelse till kl. 17.30).

Wilma

Nytt inom barnomsorgen är att vi i år kommer att börja använda Wilma, ett webbaserat administrationsprogram som även används i grundskolan. I Wilma är det bland annat enkelt att hålla kontakt mellan hem och daghem, via webbläsare eller i Wilma-appen. För att vi ska få igång användningen av Wilma så snabbt som möjligt, vilket är vår strävan, behöver du göra i ordning ditt barns konto och ansöka om plats på ert daghem senast den 30.9.2023.

Ert barns konto på Wilma gör du lätt i ordning själv, och gör samtidigt en ansökan till det daghem där ert barn har sin barnomsorgsplats idag. Detta för att vi ska få in varje barn på rätt plats från början. När du skapar kontot behöver du tillgång till dina bankkoder. Har du redan ett konto på Wilma sen tidigare för t.ex. skolbarn? Använd dig då av samma konto och ansök om småbarnspedagogik.

Alla vårdnadshavare ska skapa ett eget Wilma-konto. Bara en vårdnadshavare kan göra en ansökan och se uppgifterna kring ansökan. Efter att man mottagit platsen får den andra vårdnadshavaren tillgång till Wilma via en aktiveringskod, och kan se all information kring barnet.

1. Följ länken https://aland.inschool.fi/connect/daycare.

2. Skriv in den e-postadress du vill använda till ditt Wilma-konto, i rutan, och klicka på den gröna knappen ”Skicka bekräftelse”.

3. Logga in på den e-post du angett, öppna bekräftelsemailet från Wilma och följ sedan instruktionerna i webbläsaren.

Du hittar en video med stegvisa instruktioner för hur registreringen går till, på följande adress: www.youtube.com/watch?v=6hCX7XIPDJo, samt som en bilaga i menyraden nedan. 

Ansökningstid

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du på grund av arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn och platsbyten, detta annonseras under våren.

Heltids- eller deltidsplats

Lemland erbjuder både heltids- och deltidsplatser. För en deltidsplats är utjämningsperioden en kalendermånad. Det finns möjlighet att välja:

  • 60 % (upp till 25 timmar per vecka)
  • 80 % (upp till 36 timmar per vecka)
  • 100 % (upp till 50 timmar per vecka)

Skiftesbarnomsorg

Skiftesbarnomsorg beviljas endast på grund av arbete eller studier.

Om barnomsorgsplatsen inte överskrider 100 h/ två veckor (heltid) eller 50 h/ två veckor (halvtid) betalas vanlig barnomsorgsavgift och ingen extra avgift tas ut. Om timantalet av någon anledning överskrids debiteras en extra avgift.

Har din familj behov av skiftesbarnomsorg tag då kontakt med barnomsorgskansliet för ansökan och mer information.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser på våren. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom annonserad period, och som behöver öppna sin plats i augusti – september ges om möjligt inom juni månad. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslutet så snart som möjligt.

Frågor om plats besvaras av barnomsorgsledaren.

Kontakt

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)

Rekommenderat