Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 9 april 2024

Ansökan till Grundvux, årskurs 2, hösten 2024

Nu är det tid att söka till Grundvux, årskurs 2. Kursstart är onsdagen den 28.8.2024. 

Ansökan till Grundvux görs som tidigare via hemkommunen/distriktet och för Lemlands kommuns del via Södra Ålands utbildningsdistrikt/utbildningschef Mathias Eriksson, som senast den 13.5.2024 skickar godkänd ansökan vidare till Ålands Folkhögskola kansliet@folkis.ax

Mer information hittar man på Ålands Folkhögskolas hemsida www.folkis.ax.

Vecka 21, d v s 20 - 24.5.2024 är det matematik- och språktest på Folkhögskolan mellan kl 9.00 - 14.00. Vecka 22 - 23 kommer antagningsbesked. 

Man ska använda den ansökningsblankett som man redan har. Den sökandes e-postadress är viktig, det är den vägen Folkhögskolan oftast kallar till testerna. 

För att få hjälp med att fylla i blanketten kan man vända sig till Södra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Mathias Eriksson, antingen per e-post mathias.eriksson@sahd.ax eller per telefon 0457 5167 156.