Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 5 april 2024

Inventering längs med Järsövägen

Ålands landskapsregering kommer under två kvällar och nätter, den 8-9 och 9-10 april 2024, att genomföra inventeringar av groddjur och salamandrar längs med Järsövägen. Arbetet börjar när mörkret infaller.

De som utför inventeringen kommer att befinna sig på vägen och i vägens omedelbara närhet. Trafikanter uppmanas därför att vara uppmärksamma och köra sakta förbi dem. 

Syftet är att skapa ett planeringsunderlag till ett utav landskapsregeringens infrastrukturprojekt, Järsövägen. 

Som bilaga finns det fullständiga trafikmeddelandet inklusive karta som visar sträckan för inventeringen.

Bilagor