Oasen boende- och vårdcenter

Oasen är ett kommunalförbund där Lemlands kommun har fem vårdplatser. Äldre personer som inte kan vårdas inom den öppna vården kan erhålla institutionsplats på Oasen.

Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende även regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser.

Oasen boende- och vårdcenter är beläget i Prestgårdenby, Jomala.

Läs mer om Oasens verksamhet på www.oasen.ax.

Kontakt

Lisa Starrin
Äldreomsorgschef

Rekommenderat