Oasen boende- och vårdcenter

Oasen är ett kommunalförbund där Lemlands kommun har fem vårdplatser. Äldre personer som inte kan vårdas inom den öppna vården kan erhålla institutionsplats på Oasen.

Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende även regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser.

Oasen boende- och vårdcenter är beläget i Prestgårdenby Jomala.

Läs mer om deras verkssamhet på www.oasen.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax