Ungdomsrådet i Lemland

Ungdomsrådet i Lemland består av fyra medlemmar som utses för två år i taget av kommunstyrelsen, på mandatperioder motsvarande kommunstyrelsens mandatperiod. Medlemmarna ska vara mellan 13 - 17 år. Kommunstyrelsen ska sträva till att utse medlemmar både från fasta Lemland och Järsö-Nåtöområdet. Kommunstyrelsen har den 17 april 2023 beslutat att utse Linnea Rehnfors, Stella Lindbäck, Doris Eriksson och Olivia Eriksson till medlemmar i ungdomsrådet för perioden 2022-2023. Ungdomsrådet har inom sig valt Doris Eriksson till ordförande och Stella Lindbäck till vice ordförande.

Nu söker vi nya medlemmar till ungdomsrådet, meddela gärna intresse till fritidsledare, kontaktuppgifter nedan.

Ungdomsrådets uppgifter

Ungdomsrådets uppgifter är att ge synpunkter och förslag gällande frågor som rör barn och ungdomar i Lemlands kommun. Ungdomsrådet ska uppmuntra till ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet. Ungdomsrådet ska även föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i Lemland.

Ungdomsrådet håller i allmänhet två möten per termin.

 

Kontakt

Simon Rosenberg
Fritidsledare

Rekommenderat