Ungdomsrådet i Lemland

Ungdomsrådet i Lemland består av fyra medlemmar som utses för två år i taget av kommunstyrelsen, på mandatperioder motsvarande kommunstyrelsens mandatperiod. Medlemmarna ska vara mellan 13 - 17 år. Kommunstyrelsen ska sträva till att utse medlemmar både från fasta Lemland och Järsö-Nåtöområdet. Kommunstyrelsen har den 5 mars 2024 beslutat att utse Stella Lindbäck, Doris Eriksson, Elsa Carlström och Emma Palmroos till medlemmar i ungdomsrådet för perioden 2024-2025. 

Ungdomsrådets uppgifter

Ungdomsrådets uppgifter är att ge synpunkter och förslag gällande frågor som rör barn och ungdomar i Lemlands kommun. Ungdomsrådet ska uppmuntra till ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet. Ungdomsrådet ska även föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i Lemland.

Ungdomsrådet håller i allmänhet två möten per termin.

 

Kontakt

Simon Rosenberg
Fritidsledare

Rekommenderat