Herröskatan naturskyddsområde

På området finns promenadvägar, rastplatser med bord och bänkar, fågeltorn samt intressanta ruiner efter befästningar från de två världskrigen. Floran och faunan är artrik. Möjlighet till bad både på uddens östra och västra sida.

Geolocation

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax