Infobladet

Lemlandsnytt juni och juli 2021

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning och deadlines nästa infoblad

Utgivning:
2 augusti

Deadline: 
TISDAG 20 juli

Utgivning och deadlines 2021

Utgivning:                   Deadline:
6 september                 26 augusti
4 oktober                      23 september
1 november                  21 oktober
TISDAG 7 december   25 november

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax, biblioteket@lemland.ax eller till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland, tel 34595.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax