Infobladet

Lemlandsnytt juni och juli 2020

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning:
3 augusti

Deadline: 
OBS! tisdag 21 juli

Utgivning och deadlines 2020

Utgivning:          Deadline:
7 september        27 augusti
5 oktober             24 september
2 november         22 oktober
7 december         26 november

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax eller till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland, tel 34595.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax