Infobladet

Lemlandsnytt december 2020 januari 2021

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning och deadlines nästa infoblad

Utgivning:
1 februari

Deadline: 
21 januari

Utgivning och deadlines 2021

Utgivning:                   Deadline:
1 mars                          18 februari
TISDAG 6 april             25 mars
3 maj                            22 april
7 juni                            27 maj
2 augusti                      TISDAG 20 juli
6 september                 26 augusti
4 oktober                      23 september
1 november                  21 oktober
TISDAG 7 december   25 november

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax eller till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland, tel 34595.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax