Brödtext

Nämnderna presenterar sina planer för år 2017 samt berättar om nya investeringar och annat som rör det kommande verksamhetsåret. Allmänheten är hjärtligt välkommen!

Datum
Plats
Lemlands grundskola