Brödtext

Nämnderna presenterar sina planer för år 2018 samt berättar om sina förslag till nya investeringar och annat som rör det kommande verksamhetsåret.

Kaffeserving

Välkommen!

Datum
Plats
Lemlands grundskola, matsalen