Brödtext

Kom ihåg att ge Din röst i EU-valet den 26 maj! Vallokal för röstningsområde 1 (fasta Lemland) är Kommungården i Söderby. Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö-Nåtöområdet) är kommunens samlingslokal i anslutning till daghemmet Saltkråkan.

Förhandsröstningen pågår under perioden 15 – 21 maj. Allmänt förhandsröstningsställe i Lemland är Kommungården i Söderby.

Datum
Plats
Söderby/Järsö-Nåtö