Brödtext

Äldrerådet i Lemland arrangerar ett informationstillfälle om service som kommunen/samhället erbjuder och som du kanske inte känner till.

Informatörer från Sveagården, kommunens socialkansli, biblioteks-, kultur- och fritidssektorn, handikampförbundet, Röda korset, FPA och Folkhälsan kommer att vara på plats.

Efter kaffet finns möjlighet att konsultera informatörerna om frågor som intresserar.

Välkommen!



Behöver du skjuts kontakta Ålands taxi tel 018-32000 senast 11.4 så hämtas du upp. Äldrerådet står för kostnaden.

Datum
Plats
Sveagården