Brödtext

Vallokal för röstningsområde 1, (fasta Lemland) är Kommungården i Söderby.

Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö-Nåtö området) är Daghemmet Saltkråkan (Norråker samlingslokal).

Datum
Plats
Kommungården i Söderby samt Daghemmet Saltkråkan (Norråker samlingslokal)