Lagtings- och kommunalval

Vallokal för röstningsområde 1, (fasta Lemland) är Kommungården i Söderby.

Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö-Nåtö området) är Daghemmet Saltkråkan (Norråker samlingslokal).

Plats: 

Kommungården i Söderby samt Daghemmet Saltkråkan (Norråker samlingslokal)
söndag, 20 oktober, 2019 - 09:00 till 20:00

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax