Avgifter

Här hittar du en lista över de avgifter som kommunen har för dess tjänster och service såsom dagisplats, äldreomsorg, vatten, renhållning o.s.v.

Om du klickar på någon av rubrikerna under avgifter, länkas du till en sida med respektive områdes avgifter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax