Infobladet

Lemlandsnytt mars 2020

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning:
6 april

Deadline: 
26 mars

Utgivning och deadlines 2020

Utgivning:          Deadline:
2 mars                 20 februari
6 april                  26 mars
4 maj                   23 april
1 juni                   OBS! tisdag 19 maj
3 augusti             OBS! tisdag 21 juli   
7 september        27 augusti
5 oktober             24 september
2 november         22 oktober
7 december         26 november

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax eller till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland, tel 34595.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax