Infobladet

Lemlandsnytt mars 2023

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och publiceras på vår hemsida.

Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Utgivning och deadline för nästa infoblad:

Utgivning:                           Deadline:
3 april 2023                      28 mars 2023

Infobladet finns under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas in digitalt per e-post till infobladet@lemland.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax