Infobladet

Lemlandsnytt december 2022 och januari 2023

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och publiceras på vår hemsida.

Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Utgivning och deadline för nästa infoblad som kommer ut i februari 2023:

Utgivning:                           Deadline:
6 februari 2023                      31 januari 2023

Infobladet finns under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas in digitalt per e-post till infobladet@lemland.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax