Infobladet

Lemlandsnytt december och januari framsida

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Utgivning och deadline för nästa infoblad

Utgivning:                            Deadline:
7 februari 2022                     27 januari 2022

Infobladet finns under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet skickas per e-post till infobladet@lemland.ax eller per post till:

Lemlands kommun
Kommunrundan 7
AX-22610 Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax