Kontakt

Kommunen

Julia Lindfors

Kommundirektör

Marie Berglund-Selenius

Kanslichef

Elin Langels

Personalsekreterare

Sandra Karlsson

Administratör

Kommunens ekonomi

Jennica Martelin

Ekonomichef

Ramona Lönnblad

Ekonomiadministratör

Hanna Helin

Löneadministratör

Helena Söderlund

Löneadministratör

Bygga & bo

Kenneth Rosenberg-Brunila

Teknisk chef

Johan Willstedt

Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)

Niklas Eriksson

Kommuntekniker (tfntid 9-11.30)

Cecilia Aaltonen-Lindblom

Administratör (tfntid 9-11.30)

Cecilia Häggblom Glandberger

Administratör (tfntid 9-11.30)

Fastighetsskötselns jourtelefon

Ted Andersson

Brandsyner, brandmästare

Barn & utbildning

Maria Hellström

Barnomsorgsledare

Annika Karlsson

Skolföreståndare

Nina Bergdahl-Engman

Vice skolföreståndare

Marléne Lundberg

Administratör (tfntid 9-11)

Mathias Eriksson

Utbildningschef

Elin Granholm

Speciallärare

Äldreomsorgen

Cecilia Dahlström

Äldreomsorgschef (tfntid 9-11)

Andréa Sandberg

tf. Hemserviceledare

Marléne Lundberg

Administratör (tfntid 9-11)

Gun Holmström

Ordförande äldrerådet

Kultur & fritid

Snezhana Tsonouli

Bibliotekssekreterare

Emil Ganz

Barn- och ungdomsledare

Lemlands Ungdomsförening

Uthyrning av Valborg/Gundis Johansson

Arbete & näringsliv

Kerstin Lundberg

Lantbrukssekreterare

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax