Lågskärs fyr

Lågskärs fyr stod klar år 1920, men redan på 1600-talet fanns ett stenkummel på Lågskär för att vägleda sjöfarare. Bemanningen av fyren upphörde på 1960-talet och efter att fyrpersonalen flyttat ut fick Ålands Fågelskyddsförening tillstånd att använda byggnaderna mot att de sköter underhållet av dem.

Geolocation

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax