Miljö- och klimatarbete

Vindmöllor

Kommunen arbetar i första hand med följande miljömål:

  • En ren och utsläppsfri miljö
  • Hållbar utveckling
  • "Rättvis" konsumtion

Lemland har ett mycket väl utbyggt system för avfallshantering. Hela 27 återvinningsstationer finns runt om i kommunen. 

Dessutom finns Bengtsböle återvinningscentral där man tar emot farligt avfall, restavfall samt större mängder sorterbart avfall.
Från återvinningsstationerna och från Bengtsböle fraktas avfallet sedan av Svinryggens Deponi Ab eller Ålands Renhållning.

Äger du hus eller stuga i Lemlands kommun betalar du en årlig årsavgift för denna service.

Anhållan om ändrad avgift finns under blanketter på hemsidan och lämnas till byggnads-teknsika kansliet på kommungården.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax