Ålands hälso- och sjukvårds information om coronaviruset

Information samt frågor och svar gällande coronaviruset finns på Ålands hälso- och sjukvårds hemsida, www.ahs.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax