Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 22 januari 2024

Ålands landskapsregerings trafikmeddelande - Lemströms kanal

Lemströms kanalbro ska genomgå en omfattande renovering där de mekaniska delarna för svängfunktionen kommer att bytas ut. Bron kommer även att få nytt tätskikt, ny beläggning och nytt ytskikt. Målnings- och beläggningsarbetet behöver utföras under den varma tiden på året och bron behöver då tidvis vara helt stängd.

 Lemströms kanal kommer att vara öppen:

  • för båtar som kan passera bron utan broöppning 1.6 – 1.9.2024. 
  • för större båtar (där broöppning krävs) 20.6 – 4.8.2024 kl. 09.00 – 22.00. Broöppning görs då vid behov varje hel timme under ca 10 minuter.  

Lemströms kanal är helt stängd för båttrafik 1.1 – 31.5.2024 samt 2.9 – 31.12.2024. Det är sedan att förvänta att kanalen är avstängd fram till sommaren 2025.

För mer information se landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Kontaktperson för vidare information:

Anders Sundblom, tel. +358 18 25145, e-post anders.sundblom@regeringen.ax