Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 26 april 2021

Anbudsbegäran, ommålning av kommungårdens fasad

Lemlands kommun begär anbud på ommålning av kommungårdens fasad.

Anbud samt frågor och svar lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget e-Avrop:

https://www.e-avrop.com/lemland/Default.aspx

Tekniska nämnden