Anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan för ommålning av kommunkansliets tak annonseras måndag 23.3.2020 via e-avrop.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax