Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 3 februari 2016

Ansök om barnomsorgsplats inför hösten 2016

 

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta planeringen och fördelningen av platser från hösten 2016, är det bra om vi får in er ansökan redan nu.

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill byta plats samt för alla skolbarn som önskar en fritidshemsplats.

Lämna in er ansökan senast 22 februari om ni planerar något av följande från hösten 2016:

  •  ansöka om eller byta barnomsorgsplats
  •  börja eller fortsätta på fritidshem
  •  börja eller fortsätta i lekparken

Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov, berörs inte.

Fritidshemsplatser beviljas elever i årskurs 1–2.

Ytterligare information fås från barnomsorgsledare Rosita Kuhlman-Johansson tfn: 349 445 eller rosita.kuhlman-johansson@lemland.ax

 

Ni kan göra er ansökan via ”Mina e-tjänster” eller ansökningsblankett    före den 22 februari 2016.

 Ansökan lämnas/skickas till:

Lemlands kommun

Socialnämnden

Kommunrundan 7

AX-22610 Lemland

Bilagor