Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 14 februari 2024

Ansökan om bidrag till föreningar ska vara inlämnad senast den 30 april!

Lemlands kommun har två olika former av bidrag till föreningsverksamhet. Det ena är ett grundbidrag för föreningsverksamhet och det andra är ett specialbidrag som kan beviljas för särskilda ändamål. 

Den sista ansökningsdagen är den 30 april 2024! Ansökan ska göras elektroniskt via Lemlands kommuns e-tjänst. 

Läs mer om principerna för beviljande av bidrag till föreningar i bilagan nedan!

Bilagor