Är Du intresserad av miljöfrågor?

Blommor

Lemlands kommun har som målsättning att utveckla effektiva hållbarhetslösningar i kommunens verksamhet. Därför söker vi nu medlemmar till en arbetsgrupp som kan ta fram en miljöpolicy för kommunen.

Vänligen anmäl Ditt intresse till info@lemland.ax senast fredagen den 26 februari 2021.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax