Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 5 oktober 2020

Arbeten med sjöledning till Mörkö i Hellestorp, Lemland

Under perioden 5-15 oktober kommer arbete med att förlägga en 1,5 km lång sjöledning från Flakavägen 357 norr om Baltic hamnen till södra Mörkö. Ledningen kommer att förläggas norr och väster om Mörkö.
Under pågående förläggning flyter sjöledningen på sjön. Ledningen kommer att vara markerad med bojar. Det är under tiden möjligt att komma till fastigheterna på norra Mörkö från bryggan vid Baltic om man följer stranden på Mörkö. Vi uppmanar till försiktighet så att ledningen inte kommer till skada under tiden den flyter på sjön.

Se bild under bilaga.

 

Bilagor