Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 1 april 2022

Avbrott i vattenförsörjningen (åtgärdat)

På grund av problem vid omkoppling har vi för tillfället störningar i vattendistributionen i Lemböte området.

Arbete pågår med att åtgärda problemen.

Efter tillfälliga avstängningar kan vattnet vara missfärgat. Spola ordentligt då vattnet är påkopplat igen och vid bestående problem kontakta Lemlands kommuns fastighetsjour.