Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 18 mars 2020

Avgiftsfri barnomsorg

Från idag, 18 mars 2020, till och med 13 april 2020 gäller undantagsförhållande i hela landet. Regeringen har gett kraftfulla direktiv för att stävja spridningen av coronavirus. Huvudregeln är att skolorna håller stängt men att barnomsorgen ska hålla öppet. Detta för att möjliggöra att vårdnadshavare ska kunna arbeta. Föräldrar som är i förvärvsarbete har rätt till barnomsorg, även distansarbetare. Trots det uppmanar regeringen och Lemlands kommun att alla som kan ska hålla barnen hemma. De barn som har en vårdnadshavare hemma ska stanna hemma. Förkylda barn ska stanna hemma två dygn efter att förkylningen avtagit. Barn som återkommer från resa utanför Åland ska stanna hemma 14 dagar innan de kan komma i barnomsorg. Barnomsorgen håller öppet som normalt för att i första hand tillgodose barnomsorg för att föräldrar med samhällsviktiga funktioner ska ges möjlighet att arbeta. Socialnämnden tog idag, 18 mars, beslut om avgiftsfrihet för de som håller barn hemma från barnomsorgen under en sammanhållen period om minst 14 dagar. Föräldrar ska meddela om frånvaroperioden minst två veckor på förhand, förutom under perioden 18 mars till 1 april då föräldrar meddelar frånvaroperioden så snart som möjligt.

Detta gäller under nuvarande undantagsförhållande. Kommunen följer med i utvecklingen och tillämpar och följer upp de anvisningar som regeringen och landskapet ger ut.