Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 12 april 2021

Avgiftsfrihet till barn och elever i karantän

Utbildningsnämnden har beslutat att för tiden 1.3-30.6.2021 bevilja avgiftsfrihet till de barn och elever som kan uppvisa ett "Beslut om karantän" eller "Beslut om isolering" från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

Vid frågor eller ytterligare information, kontakta barnomsorgskansliet tel. 349 440 / marlene.lundberg@lemland.ax.