Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 9 mars 2021

Barnomsorgen informerar angående Covid-19

På grund av en ökad smittspridning av sjukdomen Covid-19 har landskapsregeringen kommit med nya rekommendationer för att stävja smittspridningen på Åland. Det primära syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att både stävja smittspridningen och minska den takt i vilken spridningen sker och säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.Det kan allmänt konstateras att ju yngre barnen är, desto lägre risk är det att drabbas allvarligt av Covid-19 och att smitta andra. Risken är emellertid inte noll för att barn även i barnomsorgen kan smitta varandra eller smitta lärare och personal.Alla daghem är fortsättningsvis öppna, det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen.

Lemlands kommun bevakar händelseutvecklingen och följer direktiv från landskapsregeringen, ÅHS, THL och övriga behöriga myndigheter. Så snart kommunen får eventuell ny information vidareförmedlas denna främst på kommunens hemsida och facebook-sida.