Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 7 april 2020

Barnomsorgen uppdatering 7.4.2020

Specialpedagogiken i kommunen sker nu på distans för att undvika ambulering som är en särskild risk för smittspridning.

Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet. Föräldrarna bedömer behovet.

Barn som är frånvarande från barnomsorgen under en sammanhängande period om minst 14 dagar får avgiftsfri barnomsorg i Lemlands kommun.

Föräldrar ska meddela om frånvaroperioden så snart som möjligt. I första hand ska meddelande om frånvaro skickas per e-post till marlene.lundberg@lemland.ax. Om inte hela frånvaroperioden meddelas samtidigt måste föräldrarna komma ihåg att meddela om förlängning av frånvaron för att erhålla avgiftsfrihet för hela perioden.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet håller stängt tillsvidare.

Sommarledigt: blanketten för barnets semester har förlängd frist till den 30.april.