Bemanning av Bengtsböle ÅVC

Lemland logga

Byggnads- och miljönämnden i Lemland bjuder ut bemanningen av Bengtsböle återvinningscentral på entreprenad med start 1.5.2022.

Bengtsböle ÅVC är öppet:

  • Sommarhalvåret 36 h/månad
  • Vinterhalvåret 27 h/månad 

Öppettiderna infaller mestadels kvällstid.

Till uppgifterna hör bland annat kundbetjäning, skötsel och tillsyn samt mängdrapportering.

Anbud inlämnas senast den 14.3.2022 till kommungården i Söderby, Kommunrundan 7.

För tilläggsinformation kontakta miljöinspektören tel. 349 432.

Byggnads- och miljönämnden

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax