Lemland logga
Publicerad: 3 mars 2022

Bemanning av Bengtsböle ÅVC

Byggnads- och miljönämnden i Lemland bjuder ut bemanningen av Bengtsböle återvinningscentral på entreprenad med start 1.5.2022.

Bengtsböle ÅVC är öppet:

  • Sommarhalvåret 36 h/månad
  • Vinterhalvåret 27 h/månad 

Öppettiderna infaller mestadels kvällstid.

Till uppgifterna hör bland annat kundbetjäning, skötsel och tillsyn samt mängdrapportering.

Anbud inlämnas senast den 14.3.2022 till kommungården i Söderby, Kommunrundan 7.

För tilläggsinformation kontakta miljöinspektören tel. 349 432.

Byggnads- och miljönämnden