Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 14 januari 2022

Beviljande av avgiftsfrihet inom barnomsorgen

Utbildningsnämnden har tagit dessa beslut om beviljande av avgiftsfrihet:

  • De familjer som har möjlighet att ha sina barn hemma i minst 14 sammanhängande dagar under perioden 10.1-28.2.2022 erhåller avgiftsfri barnomsorg för den aktuella tiden.

Anhållan om avgiftsfrihet behöver göras skriftligt och lämnas till barnomsorgskansliet. Vårdnadshavare skickar en skriftlig anhållan direkt till barnomsorgskansliet, marlene.lundberg@lemland.ax. I anhållan ska det framgå barnets namn, daghemsplats och datum för perioden de anhåller om.

  • Avgiftsfrihet beviljas för perioden 10.1-31.12.2022  för de barn som kan uppvisa ett ”beslut om karantän” eller ”beslut om isolering” från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

Kopia på besluten mailas till barnomsorgskansliet, marlene.lundberg@lemland.ax.