Bidrag för enskilda vägar och busskurer

Kommunfullmäktige har år 2021 inte budgeterat några medel för privatvägsbidrag och busskurer. Därav kommer inga av dessa bidrag att betalas ut under året.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax