Byggnads- och miljönämndens sammanträde den 16.3.2021 är inställt!

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 är Byggnads- och miljönämndens sammanträde den 16 mars 2021 inställt. Följande sammanträde beräknas äga rum den 23 mars 2021.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax