Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 4 mars 2020

Byggnadskommitténs beslut om avbrytande av upphandling av nybyggnation av daghem

Lemlands kommun har vid anbudsöppningen konstaterat att de inkomna anbuden väsentligt översteg den kostnadsberäkning som kommunen tagit fram under förberedelserna för upphandlingen och de medel som kommunen budgeterat för projektet. Med beaktande av de budgeterade medlen liksom prisnivån i de inkomna anbuden har upphandlingsenheten grundad anledning att inte fullfölja upphandlingen i dess nuvarande form. Upphandlingsenheten har på dessa grunder beslutat att avbryta upphandlingen somt att göra om upphandlingen genom i iakttagande av ett selektivt förfarande rikta en ny anbudsförfrågan till de anbudsgivare som lämnat anbud. Övriga leverantörer som vill delta i upphandlingen ombeds kontakta kommunens ombud Petter Ekman (telefon +46 725 82 62 27 eller e-post: petter.ekman@bengtdahlgren.se).