Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 26 februari 2021

Covid-19: Information om högstadieskolor

Ålands landskapsregering har den 25.2.2021 beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla åländska grundskolor under tiden 1-12.3.2021.

Det innebär att KHS kommer att övergå till distansundervisning under motsvarande tid. 

Lågstadieskolorna påverkas inte av beslutet.

Vänligen se bilagorna för ytterligare information.

Bilagor