Covid-19: Uppdaterad information om högstadieskolor

Ålands landskapsregering har den 11.03.2021 beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla åländska grundskolor under tiden 15-19.3.2021.

Det innebär att KHS kommer att övergå till distansundervisning under motsvarande tid.

Lågstadieskolorna påverkas inte av beslutet.

Vänligen se bilagorna för ytterligare information.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax