Barn leker i gräset
Publicerad: 9 februari 2017

Dags att söka om barnomsorg inför hösten

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta planeringen och fördelningen av platser för hösten 2017, är det bra om vi får in er ansökan senast 28 februari.

Lämna in er ansökan om ni planerar något av följande från hösten 2017:

  • ansöka om eller byta barnomsorgsplats 
  • börja eller fortsätta på fritidshem
  • börja eller fortsätta i lekparken

Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov, berörs inte. Fritidshemsplatser beviljas elever i årskurs 1–2.  

Ytterligare information fås från barnomsorgsledare Rosita Kuhlman-Johansson tfn: 349 445 eller rosita.kuhlman-johansson@lemland.ax

Ni kan göra er ansökan via Mina e-tjänster eller använda ansökningsblanketten som finns på vår hemsida.