Trafikinformation
Publicerad: 9 januari 2019

Felrapportering - Skador och problem i vägnätet

Här kan du rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för landskapets väghållare, dvs. Ålands landskapsregering och kommunerna.