Förslag till vägplan för Granholmsvägen till allmänt påseende 22.6 - 8.7.2020

Ett förslag till vägplan för Granholmsvägen finns framlagt till allmänt påseende på kommunkansliet och på kommunens elektroniska anslagstavla under perioden 22 juni - 8 juli 2020. Mer information finns i bilagan uppe till höger!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax