Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 21 december 2016

Fritidsstipendium för betydande insatser 2016

Lemlands fritidsstipendium på 200€ är avsett att stödja och uppmuntra betydande insatser inom idrotts- eller fritidsområdet. Stipendiet delas ut till en enskild person, en grupp, en förening eller en ledare för särskilt värdefulla insatser under året 2016. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.

Den nominerade ska vara bosatt i Lemland, vara verksam i en förening som är registrerad i Lemland eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Den nominerade ska fungera som ett gott föredöme och en god ambassadör för Lemland.

Nomineringar av stipendiat/er ska vara fritidssekreteraren tillhanda senast den 31 januari 2017. Förslag med motiveringar lämnas per e-post till jenna.gestranius@lemland.ax eller skriftligen till fritidskansliet.