Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 9 december 2022

Gatubelysningen i Lemland och Lumparland

Den gemensamma tekniska nämnden för Lemland och Lumparlands kommuner har på sitt ordinarie sammanträde den 3.11.2022, beslutat att släcka vissa gatubelysningar klockan 22. Detta görs för att spara energi och i slutändan pengar. På grund av rådande omständigheter, som kommunerna till största del inte själva kan påverka, bedöms behovet av att spara energi vara så stort att alla inbesparingar som enkelt kan utföras, bör utföras. Tekniska nämnden förde under sitt sammanträde en diskussion, där man kunde konstatera att den justerade tidpunkten för släckning av belysningen kan medföra viss olägenhet för invånarna, men bedömde att släckning av belysningen klockan 22 trots detta utförs för att bidra till den gemensamma energiinbesparingen.

Arbetet med att ställa om styrningen för släckningen av belysningen inleds under vecka 50.

Berörda områden är enligt följande

För Lemland påverkas,

  • Söderby. Detta inkluderar de centrala delarna av Söderby, bostadsområdet vid Bengtsböle samt GC vägen som löper längs Lemlandsvägen inklusive avstick mot KEA-market.
  • Björkudden
  • Granholmsvägen
  • Bergö bostadsområde

För Lumparland påverkas,

  • Kyrkvägen
  • Prästgårdsvägen
  • Kapellvägen
  • Hemvägen
  • Skogsgläntan

I samband med arbetet att justera tiden för när gatubelysningen släcks, kommer även en inventering av kommunens fastigheters utebelysning att göras. Målet är att harmonisera släckningen av dessa med den nya tiden för gatubelysningen. Vissa belysningar kommer att hållas tända på fastigheterna även fortsättningsvis. Inom de verksamheter där bedömningen görs att belysning erfordras dygnet runt, kommer belysningen även framledes vara tänd.

Vid frågor, vänligen kontakta teknisk chef Kenneth Rosenberg-Brunila, med fördel via mejl på kenneth.rosenberg-brunila@lemland.ax