Publicerad: 7 september 2018

Grundförbättring och ytbeläggning av Södergårdsgatan

Projektet innefattar sträckningen från korsningen vid Herrövägen till korsningen Bocknäsvägen/Södergårdsgatan.

Arbetet inleds måndag 17 september 2018 och beräknas pågå ca 4 veckor.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta medför.

Vid ev. frågor gällande arbetets utförande kontakta Ålands Schakt Ab tel. 22811

Vid ev. frågor gällande projektet kontakta Petter Ekman, teknisk chef tel. 349 433

Tekniska kansliet