Hemvårdsstöd för september månad utbetalas måndagen den 2 oktober!

Hemvårdsstöden för september månad utbetalas måndagen den 2 oktober på grund av ett systemfel. Om detta förorsakar problem eller olägenheter, vänd er då vänligen till ekonomikansliet per telefon 018-349420 eller 018-349424 senast kl 16.00 idag, fredagen den 29 september. Vi beklagar det inträffade. 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax