Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 18 september 2023

Info från Ålands Renhållnings Ab: Justering av tömningsvecka för plast/tetra kärl från jämn till udda vecka

Tunnan kommer framöver att tömmas på ojämna veckor från och med vecka 37, med samma intervall som tidigare.

Om kärlet förs ut till huvudväg eller uppsamlingsplats för tömning skall det ställas ut kvällen före.

Då tömningstidpunkten kan variera skall kärlet stå ute hela tömningsdagen (eller tills kärlet har tömts).

För mer information, kontakta Ålands Renhållnings Ab per telefon 27580 eller e-post info@renhallningen.ax.