Logga Folkhälsan
Publicerad: 7 februari 2022

Information till närståendevårdare

Bästa närståendevårdare, under vårterminen 2022 vill vi på Folkhälsan på Åland bjuda in Dig till olika evenemang, både i allaktivitetshuset och på andra ställen på Åland. Kom gärna med förslag på program ni skulle önska att vi ordnar för er!

Här nedan är några exempel på vad som planeras under våren (tillägg och förändringar kan ske):

Eftersom vi under en längre tid levt under mycket ovisshet och i ett ständigt flöde av negativa nyheter känner vi att det är viktigt att nu ge utrymme för positiva känslor och fokusera på det som ger kraft, vi vill därför bjuda in till några träffar där vi samtalar utgående från Folkhälsans broschyr ”Positiva känslor ger kraft”.

Välkommen med på brunch till Kafé Kalesch vid Eckerö post och tullhus i Eckerö lördagen den 19.3 kl. 11.00.

Den 23.3 kl. 18.00 föreläsning med patient och klientombudsman Benjamin Sidorov i Folkhälsans allaktivitetshus.

Varje månad under våren ordnas en digital föreläsning riktat till närståendevårdare och andra intresserade. Föreläsningarna ordnas via Zoom. Observera! Vill du lära dig att använda Zoom? Våra frivilliga surfstödspersoner finns också för dig! Du har möjlighet att få kostnadsfritt, individuellt stöd. Kontakta Annette Hagman på tfn: 018 527063.

De tidigare populära "Må bra-dagen" på Lemböte Lägergård återkommer under våren. "Må bra-dag" onsdag 27.4 kl. 11-16. Mer info kommer senare på hemsidan!

Anmälningar till de olika evenemangen kan göras via hemsidan eller till Annette Hagman på tfn: 018 527063 / e-post annette.hagman@folkhalsan.ax.

Den som använder Facebook kan följa Folkhälsan på Åland för att få uppdateringar eller via hemsidan.