Informationsmöte om kommunindelningsutredningen
Publicerad: 2 november 2018

Informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Tid: Onsdagen den 21 november, kl. 18.00-20.00

Plats: Lemlands skola, matsalen

Välkommen på ett gemensamt informations- och diskussionsmöte med Lemland och Lumparlands invånare om kommunindelnings- utredningen mellan Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland – ”södra Åland”.

Kommunindelningsutredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson presenterar utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen och lyssnar på era synpunkter:

• Vad fungerar bra i den nuvarande kommunen?

• Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt?

• Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunen?

• Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

För vem: Förtroendevalda och invånare i Lemland och Lumparland som är intresserade av kommunens framtid.

Landskapsregeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland finns att läsa på adressen: https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning.

Bilagor