Inkopplingsarbete på vattenledning

På grund av inkopplingsarbeten på vattenledningen på Bergö kan vattentrycket tillfälligt minska på Järsö-Nåtö ledningen.
Arbetet väntas vara klart under dagen.

/Tekniska kansliet

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax