Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 28 januari 2021

Inkopplingsarbete på vattenledning

På grund av inkopplingsarbeten på vattenledningen på Bergö kan vattentrycket tillfälligt minska på Järsö-Nåtö ledningen.
Arbetet väntas vara klart under dagen.

/Tekniska kansliet