Kallelse: Kommunfullmäktige 16.6.2021 på Kommungården i Söderby

Föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 på Kommungården i Söderby (OBS platsen!) har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax